Stillinge IF » Foreningen

Stillinge Idrætsforening

 

Stillinge Idrætsforening (SIF) hedder i sit fulde navn Stillinge Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening og er oprettet 4.november 1867. I daglig tale benævnes foreningen Stillinge Idrætsforening.

 

SIF har hjemsted i Kirke Stillinge i Slagelse kommune. Foreningen har et klubhus på Støvlebækvej nr. 4, hvor de udendørs fodboldbaner ligger. Derudover har foreningen adgang til udendørs håndboldbaner ved Stillinge Skole. Stillinge Hallen, der ligger i tilknytning til Stillinge Skole anvendes af SIF i vintersæsonen.

 

I vedtægterne for SIF står:

 

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel med hovedvægt på lokalområdet.

 

Foreningen er tilsluttet Sorø Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening, DGI og dermed undergivet amtsforeningens vedtægter.

 

Derudover er SIF med i Danmarks Idræts-Forbund(DIF) og dertil knyttede forbund, Danmarks Gymnastik Forbund (DGF), Dansk Håndbold Forbund (DHF), Dansk Trampolin Forbund.

 

Medlemmerne i SIF er fordelt på de fem idrætsgrene: badminton, gymnastik, håndbold, petanque og fodbold.

 

Stillinge Hallen

Bildsøvej 74B, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 58 54 75 86

 

Stillinge Hallen anvendes i skoletiden til idrætsundervisning af Stillinge Skole. Efter skoletid anvendes hallen af SIF og flere idrætsforeninger fra Slagelse kommune. Fordelingen af timerne til idrætsforeningerne sker i samarbejde med Slagelse Kommune, således at SIF har størstedelen af timerne, og de øvrige foreninger kan anvende hallen om aftenen.

 

Bestyrelsen i SIF har for indendørs sæsonen fordelt de til rådighed værende timer, så gymnastikafdelingen råder over timerne om mandagen, badminton om tirsdagen, håndbold om onsdagen og fodbold om torsdagen. Derudover sker der enkelte overlapninger i de forskellige idrætsgrenes anvendelse af hallen.

 

Udendørs anlæg

 

SIF har rådighed over fodboldbaner på Støvlebækvej nr. 6, hvor også klubhuset ligger. Derudover anvendes håndboldbanerne ved Stillinge Skole.

Stillinge IF | Bildsøvej 74B, Kirke Stillinge | DK-4200 Slagelse | Cvr. 3026 4509